Skip to main content

3 x hengst #2019 πŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ˜

Afgelopen week is het laatste veulen geboren voor dit seizoen. Een prachtig donker bruin hengst veulen van Easy game uit Feline Ter Kwinke, Nmk merrie van Lord Loxly x UB40 van eigenaar en trotse fokker Margot van Niele!

Hij groeit als kool en groeit er met de dag mooier in, Opwaarts veulen met een stoere uitstraling! πŸ₯³πŸ₯³πŸ₯³πŸ₯³